סמל יצחק רביבו

סמל יצחק רביבו

עיטור המופת ללוחם ומפקד גדוד גדעון סמל יצחק רביבו באירוע מעלות 1979 ב-13 בינואר 19799 חדרה לעיירה מעלות חוליית מחבלים שזממה להשתלט על בית ההבראה שבמקום, בו שהו כ-200 מטיילים. סמל יצחק רביבו פיקד על כיתה של גדוד 13 שהופקדה על אבטחתם. בעלותו במדרגות לעבר הגג כדי להציב שניים מחייליו בעמדת תצפית, נתקל בקומה השלישית באדם חמוש, אשר הציג עצמו כשומר המקום. האיש עורר את חשדו של סמל יצחק רביבו ולכן פרק ממנו את נשקו והורה לו להתלוות אליו. ברדתם לקומה השנייה נשמעו צעקות מטיילים כי מחבלים חדרו לבנין. סמל יצחק רביבו ושני חייליו תפסו מחסה, והמחבל שהיה עימם הצליח להימלט אל תוך המסדרון ותפס מחסה באחת הכניסות לחדרים. שני מחבלים אחרים הצליחו לעלות לקומה השלישית, והחלו יורים לעבר סמל יצחק רביבו וחייליו. סמל יצחק רביבו שנקלע בין המחבל האחד מזה ושני המחבלים מזה, השיב אש לעברם. מיריות אלה נהרג המחבל הנמלט. שני המחבלים האחרים החלו ליידות רימוני יד. סמל יצחק רביבו הצליח לתפוס את אחד הרימונים ולהטילו לעבר המחבלים, והוסיף והטיל לעברם עוד שני רימונים מחגורו. שני המחבלים נסו מהבנין. לאחר מכן נהרגו מאש כוחותינו ליד שער בית ההבראה. במעשיו אלה גילה סמל יצחק רביבו אומץ לב, תושייה וקור-רוח. במנעו מחוליית המחבלים לבצע את זממה הציל חייהם של אנשים רבים. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת