תרומות

אנו מודים לכם מראש על תרומתכם הנדיבה.

התרומות יוקדשו לתמוך בחיילי הגדוד הסדירים, לתמוך במשתחררים ,במשפחות השכולות ולשמר את מורשת הגדוד.

תרומה בהעברה בנקאית

פרטים לתרומה בהעברה בנקאית:
בנק לאומי
סניף: 965
חשבון: 122321/37
*על כל העברה יש לעדכן עם אסמכתא במייל ל: info@golani13.org.il
קבלה עבור התרומה תישלח בהתאם