סמל דוד הלל חכני ז"ל

סמל דוד הלל חכני ז"ל

  בן מרים וצדוק

נפל בי"ב באייר תשל"א, 6/5/1971

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: ישראל

בן 21 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]