טוראי יצחק מודפר דוד ז"ל

טוראי יצחק מודפר דוד ז"ל

  בן אורה ושלמה

נפל בכ"ו בחשוון תשכ"ז, 8/11/1966

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]