קוד אתי עמותת גדוד גדעון

רקע

עמותת גדעון של חטיבת גולני הוקמה לאחר מבצע "צוק איתן". יוצאי הגדוד התלכדו מתוך מטרה לפעול למען חיילי הסדיר והמילואים. העמותה מנוהלת על ידי בוגרי ובוגרות הגדוד לדורותיהם, מימי הקמתו ועד היום, בני משפחותיהם של בוגרי וחיילי הגדוד, משפחות שכולות ואוהבי ומוקירי הגדוד ללא הבדל מין, דת, גזע או לאום . כל מטרת החברים בעמותה היא להפוך את שירותם הצבאי של חיילנו לטוב יותר ולהיות להם לעזר ויד מכוונת. העמותה פועלת ללא כוונת רווח וכל העוסקים במלאכה עושים זאת מתוך רצון והתנדבות מלאה , העמותה פועלת ברוח הציונות ומגילת העצמאות ע"פ ערכי ועקרונות הדמוקרטיה וחוקי מדינת ישראל. העמותה פועלת ע"פ כללי המנהל הציבורי התקין ובשקיפות מלאה לציבור הרחב. .

מטרות העמותה

העמותה פועלת בשלושה מישורים שונים:
1. דאגה ותמיכה לחיילים המשרתים בשירות סדיר .
2. דאגה ועזרה לבוגרי הגדוד בנושאים השונים כגון לימודים ותעסוקה על מנת לעזור לאזרחים ה"טריים" להתחיל את חייהם בצורה טובה יותר לאחר שירות צבאי משמעותי.
3. שימור המורשת, הנצחת חללים, דאגה ועזרה למשפחות השכולות בהתמודדות עם השכול.

ערכי הקוד האתי של עמותת גדוד גדעון

מועילות חברתית ,תועלת ציבורית וכללית שימור כללי הכבוד וכיבוד הזולת. ,שימור ההיסטוריה והמורשת מתוך שורשיות עמוקה והענקתה לדורות ההמשך. באמצעות כנסים, ליווי חומרי ,חניכה ,תמיכה ועזרה הדדית. קבלת ההחלטות בעמותה היא מתוך שקיפות וייצוגיות של כלל החברים למען המטרה.

ערכי עמותת גדוד 13 גדעון :

הדדיות כבוד האדם ופרטיותו בצנעה- אנו נתייחס אל כל חברי העמותה, המתנדבים, בני משפחותיהם, המשפחות השכולות וכל הנתמכים על ידה ביחס של כבוד, הקשבה והערכה.

אמינות ויושרה

העמותה מתחייבת לפעול בשקיפות מלאה, ביושר ציבורי וע"פ כללי מינהל ציבורי תקין . העמותה מתחייבת להחזיק בכל מסמך המעיד על ניהול תקין ועל עמידה בחוק. העמותה מתחייבת כי כספי התרומה יוקדשו למטרה עליה הוסכם בין הצדדים. שינוי יעוד התרומה יעשה רק בהסכמה מראש של התורם ושל העמותה, תמנע מניגוד אינטרסים.
מקצועיות ומצוינות אנו חותרים למצוינות ללא הרף, באמצעות שילוב היבטים של מועילות חברתית ויעילות בכל תחום של עבודתנו היום יומית. בכל פעילותנו אנו מחשיבים את עצמנו כנציגי "עמותת גדוד 13" ופועלים באופן ההולם את העמותה.

אחריות חברתית רחבה

אנו פועלים מתוך תחושה של שליחות ועשייה למען מטרה חשובה, לקיים את ה'אני מאמין' של העמותה. אנו פועלים מתוך הכרה באחריותנו לשינוי המצב וביכולתנו ומחויבותנו להשפיע.

הומניטאריות ושוויון

תכלית הארגון היא לתמוך בחיילי הגדוד הסדירים, לתמוך במשתחררים ,במשפחות השכולות ולשמר את מורשת הגדוד המפוארת בישראל, ללא הבדל של ארץ מוצא,, גזע, מין, דת או לאום.