מפגשי מורשת וערכים

מפגשי מורשת

במסגרת שיתוף הפעולה של העמותה עם הגדוד הסדיר נערכים
מפגשי מורשת וערכים
השנה נערכו שני מפגשים חשובים

מורשת יום הכיפורים של גדוד גדעון
המפגש כלל שיח בפלוגות השונות של הגדוד עם לוחמי העבר
כמו גבי אופיר , אילן בירן , אברהם אלימלך ועוד
בסיום מפגשי הפלוגות עם הוותיקים נערך מפגש שכלל טקס
באולם התרבות של מועצה אזורית חוף הכרמל .

מרוץ וצעדת גדעון

השנה הגדוד הסדיר והעמותה החלו במסורת שנתית של
מירוץ גדעון לגדוד הסדיר ובוגרי ובוגרות הגדוד
כמו כן במקביל צעדה עממית