עמותת גדוד גדעון – מרכינה ראש לזכר נופליה

"מי שלחם והתגשם לו החלום מי שלחם עד ששמע קול מנצחים, מי שעבר את כל הלילה, וראה יום, הוא לא יניח שנשכח את ההולכים"

לוח אזכרות
שמות הנופלים
תיעוד והנצחת הנופלים
יום משפחות באגמון החולה 6/6/2017
טוראי בבר אבי אברגיל ז"ל
קרא/י עוד
טוראי חביב אברגיל ז"ל
קרא/י עוד
טוראי יעקב-ג'ורג דויטש ז"ל
קרא/י עוד
טוראי יהושע דומני ז"ל
קרא/י עוד
סמל דוד דיין ז"ל
קרא/י עוד
טוראי יחזקאל דלל ז"ל
קרא/י עוד
טוראי שמואל יוסף סאמולק הברברג ז"ל
קרא/י עוד
טוראי משה הוך ז"ל
קרא/י עוד
טוראי משה הולנדר ז"ל
קרא/י עוד
סרן אילן היימליך ז"ל
קרא/י עוד
סמל דוד הלל חכני ז"ל
קרא/י עוד
טוראי יעקב-יהודה אריה הרטמן ז"ל
קרא/י עוד
טוראי יוליאן יהודה וגמן ז"ל
קרא/י עוד
טוראי משה מרצל ויילר ז"ל
קרא/י עוד
טוראי אפרים וינטראוב ז"ל
קרא/י עוד
טוראי חנן וינטרמן ז"ל
קרא/י עוד
יצחק איציק פוזננסקי ז"ל
קרא/י עוד
טוראי חיים ליבין יבין ז"ל
קרא/י עוד
טוראי נחום נישט ניב ז"ל
קרא/י עוד
טוראי אברהם מתתיהו ז"ל
קרא/י עוד
טוראי מנחם טרסר ז"ל
קרא/י עוד
טוראי אברהם כועי לוי ז"ל
קרא/י עוד
סגן מרדכי ליכטר ז"ל
קרא/י עוד
טוראי בן-ציון ספקטורוביץ ז"ל
קרא/י עוד
טוראי חנן ליפא קרויס ז"ל
קרא/י עוד
טוראי יוסף זינגר ז"ל
קרא/י עוד
טוראי ישעיהו ישי מזאי ז"ל
קרא/י עוד
רב"ט יהודה לייב פוגל ז"ל
קרא/י עוד
רב"ט מנחם רוטקוב ז"ל
קרא/י עוד
רב"ט מנחם רוטקוב ז"ל
קרא/י עוד
רב"ט יוסף שרעבי ז"ל
קרא/י עוד
סגן חנוך רוזנברג ז"ל
קרא/י עוד
טוראי מאיר פסטרנק ז"ל
קרא/י עוד
סרן יוסף "יוסל" שטדלר ז"ל
קרא/י עוד
טוראי דויד קרבט ז"ל
קרא/י עוד
טוראי אשר אולי שנפ ז"ל
קרא/י עוד
טוראי מיכאל ליטבק ז"ל
קרא/י עוד
רב"ט זכריה זינדני ז"ל
קרא/י עוד
רב"ט אברהם-יצחק טופצ'יק ז"ל
קרא/י עוד
טוראי יעקב רוזנברג ז"ל
קרא/י עוד
טר"ש מרדכי שניצר ז"ל
קרא/י עוד
טוראי בן-ציון שמואלוף ז"ל
קרא/י עוד
טוראי אפרים וינטראוב ז"ל
קרא/י עוד
טוראי יצחק ונטורה ז"ל
קרא/י עוד
1 2 3 4 5 6 7 8