טוראי נתן נתן ז"ל

טוראי נתן נתן ז"ל

  בן נעימה ואברהם

נפל בעת מילוי תפקידו

בי"ג בתמוז תש"י, 28/6/1950

מקום נפילה: ישראל

בן 16 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]