הצטרפות לעמותת גדעון - עמותת גדוד 13 גולני

אנו מזמינים אותך להירשם ולקבל באופן שוטף עדכונים על פעילות העמותה, חדשות ואירועים שונים.
 יש לבחור אחד מהטפסים שלמטה להצטרפות לעמותה.

* עלות דמי חבר הנה 70 ש"ח לשנה.

* עלות דמי חבר למשוחרר טרי עד 5 שנים מהשחרור, הנה 13 ש"ח לשנה.

* עלות דמי חבר למשפחה שכולה הנה 0 ש"ח. הרשמה חד-פעמית.

מעבר להשתתפות באירועי העמותה השוטפים,

חברי העמותה נהנים ממגוון הטבות אשר מוענקות באמצעות כרטיס חבר ייחודי.
כרטיס החבר כולל את שם החבר ומספר ת.ז. הכרטיס יונפק מיד עם ביצוע התשלום ונמצא באזור האישי שלכם באתר.
העמותה זקוקה לדמי החבר לצורך מימון פעילותה השוטפות.
לתשלום דמי חבר בעמותה יש ללחוץ תשלום דמי חבר ולהסדיר את התשלום בכרטיס אשראי במערכת האוטומטית:


אפשרות לתשלום בהעברה בנקאית / שליחת צ'ק – פרטים בדרכי התקשרות בסוף העמוד