גדוד גדעון 13 במבצע קלחת 4 מורחבת ספטמבר 1972 .
גדוד גדעון משתתף בפעילות נגד ארגוני הטרור לאחר רצח אחד עשר הספורטאים הישראליים במינכן והתגברות הפעילות העויינת מגבול הצפון

רקע: ב16 – 17 בספטמבר 1972, במסגרת מבצע "קלחת 4 מורחבת" פשטו כוחות פיקוד הצפון על ריכוזי מחבלים במרכז דרום לבנון. הפשיטה נעשתה בפעולה משולבת של כוחות שריון וחי"ר רכוב על זחל"מים, בסיוע חיל האוויר, ח"הנ וחת"מ, במסגרת ה"אופנסיבה זוטא". לפשיטה, שהייתה העמוקה ביותר לשטח לבנון עד אז, קדמה פעילות מחבלים ניכרת בגזרת דרום לבנון ובחו"ל. הרגיעה היחסית בגבול סוריה ולבנון, שנמשכה ממרס 72' – הופרה בחודש יוני 72'. תגובת צה"ל באה לידי ביטוי בהפגזת אזור ה"פתחלנד" – פעילות שכונתה "מטרד", ב21 ביוני 72'. צה"ל הגיב גם בהפצצות חיל האוויר ביעדים עמוקים יחסית, בפעולות "קלח 23" – ב-21 ביוני ו"קלח 24" – ב-23 ביוני. תגובות אלו הרגיעו את קו הגבול לתקופה קצרה מיולי ועד אוגוסט 72'. בתחילת ספטמבר 72', לאחר רצח אחד עשר הספורטאים הישראליים במינכן והתגברות הפעילות העוינת בגבול סוריה ולבנון – החליט צה"ל לנקוט במדיניות התגמול היזומה, שהתבטאה ב"אופנסיבה זוטא" נגד המחבלים.

מבנה קרקעי: גזרת הפעולה משתרעת על שטח הררי במרכז דרום לבנון, מגבול ישראל שבין רכס מנרה לבירנית וצפונה – לעבר ערוץ הליטני. ערוץ הליטני הוא מכשול בלתי עביר, פרט לגשרי עקיה וחרדלה המאפשרים ניתוק הגזרה מכלל לבנון.

הגזרה נחלקת ל-3 אזורי משנה: המורדות המערביים של רכס מנרה ורמת טייבה; קו פרשת המים (קו עינתא – תבנין); המורדות המערביים של קו פרשת מים לעבר צור (אזור קנא- ג'ריא).

מערך צבא האויב: בגזרת הפעולה פעלו חטיבת חי"ר, פלוגת טנקים ו-3 סוללות ארטילריה לבנוניות. חטיבת החי"ר, שמִפקדתה בביר-א-סלסל, הייתה פרוסה בכל הגזרה – כדלקמן:
בקו הגבול חנו כוחות – בדרך כלל כיתה ולפעמים מחלקה – בכפרים ובמחסומי דרכים.
על שני הצירים העיקריים, א-טייבה – קנטרה ועינתא – ג'מיג'מה, היו ערוכות פלוגות חי"ר, במוצבים מחלקתיים מדורגים לאורכו של הציר. פלוגת הטנקים פוצלה עם כוחות החי"ר בעדיסה (1), בקנטרה (2), בעיתא (3), ובג'מיג'מה (4). בארנון היו סוללות תותחים בינוניים, באזור בית יהון – עותא-א-זט מוקמה סוללת תותחי שדה וליד תבנין פעלה סוללת מרגמות 120 מ"מ.

מחבלים בשטח האויב: בגזרת דרום הלבנון שהו כ-500-600 מחבלים שהשתייכו לכ-10 ארגונים שונים, לא כולל המחבלים במחנות הפליטים שבאזור החוף. המחבלים ובסיסיהם נמצאו בתוך הכפרים.

באזור היו 3 ריכוזים עיקריים של כוחות מחבלים: באזור עינתא – בנת ג'ביל – א-טירי נמנו כ-200 איש; באזור הסלוקי כ-250 איש; באזור כפרא – מחרונה – ג'ריא כ-220 איש. המחבלים היו מצוידים בנשק נ"ט – שכלל תול"רים 75 מ"מ ו-106 מ"מ; נשק תלול מסלול – שכלל מרגמות 120 מ"מ, 82 מ"מ; מקלעי נ"מ תלת קניים ומטל"רים.

נוהל קרב: ב-13 בספטמבר 1972, תוכנן להיערך מבצע "קלחת זוטא" באזור עינתא, אך בעקבות היתקלות באזור הר דב – החליט הרמטכ"ל לבצע את מבצע "קלחת 4 מורחבת". ב14 בספטמבר בשעה 20:30 הוזעק מטה פיקוד הצפון – ובשעה 00:30 החלו קבוצות התכנון. באותה שעה נמצאו מפקדי החטיבות 1, 35, ו-188 בתדריך אצל רמ"ב הפיקוד.
ב-01:30 הוערבה קבוצת פקודות פיקודית ראשונה. ב-15:00 אישר הרמטכ"ל את התכניות במחנה מפקדת חטיבה 188.

התוכנית
הכוונה: פיקוד הצפון יפשוט על ריכוזי מחבלים בדרום לבנון, מאזור ג'ריא במערב, עד אזור עדיסה, קבריהא ותולין במזרח – אל עבר הליטני. במהלך הפשיטה הכוח יהרוג מחבלים, ישמיד את התשתית לפעילותם וכן יהרוס בתים, במגמה לשבש את פעילות המחבלים בגזרה לתקופה ממושכת – כל זאת תוך הימנעות מקסימלית מהיפגעות כוחותינו ומפגיעה באזרחים ובצבא לבנון. בתום המבצע יקיים הכוח כוננות לניצול ההצלחה לטובת פעילות המשך לעבר יעדים בעומק לבנון.

השיטה: בחלק א' – פשיטת יום משוריינת בשלושה צירים, בעוצמה של 2 גדודי טנקים, 2 גדודי חרמ"ש, 2 פלוגות חי"ר ובסיוע חה"נ, ארטילריה וחיל האוויר. הפשיטה תבוצע כדלקמן: בליל 15-16 בספטמבר 1972 יוחדרו 2 חסימות רגליות, כל אחת של פלוגה, במגמה לחסום את דרכי המחבלים הבורחים מאזור הפעולה:
1) פלוגה מחטיבה 1 – תגענה אל מצפון וממזרח לואדי סלוקי, בין אל-קנטרה, קבריהא ותולין.
2) פלוגה מחטיבה 35 ("כוח דורון") – אל מצפון וצפון מזרח לעינתא.
בחלק ב' – בשחר ה16 בספטמבר 1972, יוחדרו 3 צוותי קרב משוריינים, כדלקמן:
1) צוות רקב "אודן" עיקרי ומשני, בפיקוד מח"ט 188 – כוח "אודן עיקרי" הכולל 2 פלוגות טנקים ו-2 פלוגות חרמ"ש, לכיבוש הכפרים עיתא ובנת ג'ביל – ולטיהורם; כוח "אודן משני" – הכולל פלוגת טנקים ו-2 פלוגות חרמ"ש, לטיהור רמיש, צומת צף אל הוא ובית יהון. כל כוח "אודן" יפעל לטיהור כפרא וג'ריא.
2) צוות קרב "ברק" – בפיקוד מח"ט 1, הכולל פלוגת טנקים מוגברת ו-3 פלוגות חרמ"ש, יצא לטיהור הכפרים מג'דל-א-סלם, קבדיחא ותולין.
3) צוות קרב "גדעון" – בפיקוד סמח"ט 1, הכולל פלוגת טנקים מוקטנת ופלוגת חרמ"ש, לחבירה עם פלוגת החסימה, שמצפון לסלוקי.

השלבים:
שלב א' מ-ש' פחות 4 ועד ש' – החדרת החסימות הרגליות.
שלב ב' מ-ש' ועד ש' ועוד 4 – החדרת הכוחות "אודן", "ברק" ו"גדעון" למשימותיהם וטיהור הפרים (עד כפרא).
שלב ג' מ-ש' ועוד 4 – כוננות לניצול ההצלחה על מנת להמשיך לעבר נבטיה וג'ריא, הגעה ליעדים בעומק לבנון וכוננות לפינוי על פי פקודה.

כוחות הסיוע
ארטילריה – פעלו סוללות ארטילריות בסיוע ישיר: 2 סוללות 155 מ"מ מגד"ש 402 (8 קנים) – האחת במנרה והשנייה בברעם, וסוללות מרגמה 160 מ"מ מגדוד מכמ"ת 334 (4 טנקים) ביראון. כמו כן, תקודם סוללת 175 מ"מ מגד"כ 55 ברמת הגולן לקלע, לסיוע כללי לגזרה.

חיל האוויר – 4 מסוקי בל השתתפו בכוחות הסיוע: 2 חמושים ו-2 לפינוי, נוסף להם פעלו 6 מסוקי סופר פרלון, 3 מטוסי דרור – למ"תצים וסיירי אוויר, מסוק בל לחפ"ק מוטס. מטוסי קרב להנרה ולתקיפה – בכוננות, לפעולה לפי פקודה. חפ"ק חיל האוויר יתמקם ליד החפ"ק הפיקודי במשגב עם. ראש האוויר, עם חולייה מביה"ס לצניחה – יתמקם במחניים.

הנדסה – פלוגת חה"נ, מבה"ד 14, תפוזר בין הכוחות וכוחות החילוץ, בפיקוד מהנ"פ. הכוח יתמקם בבקעת קדש; הוא כלל 2 טנקי דחפורים D9, 2 יעים אופניים, 2 טנקי גישור – על מרכב "פטון", ו-2 עגלות חילוץ.

גזרת רמת הגולן: במהלך ההתארגנות תתוגבר גזרת רמת הגולן במפקדת חטיבת שריון 7 עם מפקדת גדוד, 3 פלוגות טנקים ופלוגת הברדלס. כמו כן, תתוגבר הרמה במפקדת גד"ב 402, 4 סוללות 155 מ"מ ו-2 סוללות 175 מ"מ – אחת מהן היא הסוללה שהוצבה בקלע. פעילות אמנעה – בנפרד מהסיוע לתכנון זה, חיל האוויר קיבל משימות אמנעה ותקיפה מחוץ לאזור הפעולה, בעיקר בבסיסי מחבלים ב"פתח-לנד" ופיצוץ גשרים על הליטני.

הביצוע: יעשה בהובלת כוח "גדעון" (סמח"ט 1)
התכנון: כוח גדעון, בפיקודו של סמח"ט גולני – סא"ל ראובן אליעז, הורכב במקור משתי מחלקות טנקים מגדוד 53 – בפיקודו של סמ"פ, שתי פלוגות חי"ר – האחת מגדוד 51, מוסעת זחל"מים, בפיקודו של המג"ד – רס"נ מיקי כהן, השנייה מגדוד 13, בפיקוד המג"ד – סא"ל אורי אייזנברג. לכוח זה סייעו שני קני מרגמה 81 מ"מ דגם ג' מגדוד 51, מחלקת הנדסה מוקטנת מבה"ד 14, יעה אופני וכן 2 זחל"מי פינוי וחילוץ. נוסף לאלו, התווספו גם ג'יפ וזחל"מ – אשר נועדו לחסימה באזור הגבול, סה"כ 25 כלי רכב; לכוח הוקצתה סוללת 155 מ"מ ממנרה, בסיוע ישיר.

משימת הכוח חולקה לשתי משימות משנה: משימה אחת: החדרת פלוגה רגלית, בפיקוד מג"ד 13, בליל 15-16 ספטמבר 72', לטובת הצבת ארבע חסימות רגליות על הגדה הצפונית של ואדי סלוקי (מצפון לקבריחא ותולין, ומדרום לאל קנטרה), כך יחסם אזור פעולת כוח "ברק" עם שחר. משימה נוספת: החדרת יתרת כוח "גדעון", עם שחר ה-16 בספטמבר 72', בציר הר שיבאן – עדיסה – טיבה – אל קנטרה, כדי להשתלט על צונת ע'נדוריה, שם ימצאו בכוננות לפי פקודה, לקראת המשך התנועה לעבר גשר עקיה, או לצורכי מתן סיוע לכוחות הבאים מדרום.

הביצוע
החסימה הרגלית: הפלוגה הרגלית מגדוד גדעון 13 חצתה את הגבול באזור מרגליות בשעה 23:00 ונעה לעבר ואדי עייש. כעבור לערך שעה מיציאתה – קיבלה הפלוגה, אשר הייתה כבר מצפון למרכבה – הוראה לחזור, לאחר שנתגלו בתצ"א שני טנקים לבנוניים באזור המתוכנן לחסימה ליד אל קנטרה. בשובה, נוידה הפלוגה על זחל"מים והצטרפה לכוח הסמח"ט בהר שינאן.

חציית הגבול: כוח "גדעון" בהרכב החדש, חצה את הגבול בהר שינאן עם שחר בשעה 04:55, הציב את החסימה ליד הכביש מעל מרכבה וירד צפונה – בכביש המוביל לעדיסה. הטור הובל על ידי מחלקת טנקים, אחריה כוח מג"ד 13, חפ"ק הסמח"ט, מחלת טנקים שנייה, המרגמות ואחריהן כוח מג"ד 51. בצומת מרכבה נראו ארבעה חיילים לבנוניים, אשר נופפו לכוח בידיהם לשלום ונחפזו לטלפן. הירידה בכביש לעדיסה התנהלה באיטיות, מאחר שזחלי הטנקים החליקו במורד הכביש הרטוב ופעמיים אף נפרסו זחלים. בגשרון, בעיקול הדרך שבכניסה לעדיסה – פרץ טנק את קיר הגשר והדרדר לערוץ, אך הצליח להיחלץ. הכפר נראה שלו ותושביו ישבו במרפסות הבתים.

פיצוץ בור הייקוש וקרב עדיסה: הכוח פנה למיצר, העולה לטיבה, כשמצפון מזרח לו – מוצב נבי ערידי. ממערב – מוצב מכון המים ומדרום – מוצב רכס אל כניסה, שעליו ניצב טנק בעמדת צריח, אך מדפיו היו פתוחים. ב-05:30 ירה הטנק הלבנוני פגז אל עבר הטנק המוביל. הסמ"פ השיב אש ופגע בטנק הלבנוני. לאחר הירי נמשכה ההתקדמות האיטית במעלה הגיא. ב-05:45 לערך, פוצצו הלבנונים את בור הייקוש, כ-330 מטר לפני הטנק המוביל, ממזרח למכון המים. בכביש נפערו שני בורות שעומקם כ-6-7 מטרים ורוחבם כ20-25 מטרים. לאחר הפיצוץ המשיכו הטנקים בדרכם והתקרבו לבורות, כדי להעריך את מידת הנזק – באותו הרגע נפגע הטנק האמצעי והטען-קשר שבו נהרג. החלה ההפגזה על הכוח -ממרגמות 81 מ"מ, המוצבות ברכס על כניסה וממוצב נבי על עוודי. הכוח חילץ את עצמו לאחור תחת אש ותפס עמדות ירי על שתי תלוליות מדרום מערב לעדיסה, בצומת רב אל תלתין. מכאן הופעלו הטנקים ומרגמות דגם ג' לעבר מכון המים ורכס אל כניסה. ירי זה הביא לפגיעת התול"ר הלבנוני במכון המים. המרגמות הלבנוניות ירו בעיקר לכיוון צומת עדיסה ועל הכפר עצמו – ולא על הכוח. משך התקרית ערך הקת"ק מספר נסיונות להשיג קשר אל סוללת 155 המ"מ במנרה, אך ללא הצלחה. שעה 06:00 לערך, נתקבל דוח-מצב בפיקוד, אז הופעלה סוללת מנרה בירי לעבר שלושת המוצבים הלבנוניים – על פי הוראת הפיקוד ובתיווך קת"ק "ברק". נזקיה העיקריים של ההפגזה נגרמו בצפון מוצב נבי אל עוודי. מטוסי חיל האוויר הופנו לתקיפת מכון המים, בו בעת – סוללת 155 המ"מ הלבנונית פעלה בארנון.

עקופת רב א-תלתין: עקב הדיווחים שהגיעו מהכוח לחפ"ק הפיקודי בדבר הנזק שנגרם לכביש מפיצוץ בורות הייקוש – כנראה מתוך סברה, שהנזק אינו חמור כפי שתואר בדיווחים – הורה החפ"ק לשגר דחפורים, לסגירת בור הייקוש. שני זחל"מים מהכוח יצאו להר שינאן, לקדם את פניהם. כאשר ביקש מפקד הכוח אישור לעקיפת רכס אל כניסה, דרך צומת אב א-תלתין מדרום, אלטרנטיבה אשר הועלתה כבר בשלב התכנון, קיבל הוראה להמתין 20-30 דקות – רק אז קיבל את האישור. הכוח ביצע את העקיפה והגיע לכביש א-טיבה – אל קנטרה, באזור נ"ג 574, בשעה 07:50.

סריקת אל קנטרה: בהתקרב הכוח אל עבר אל קנטרה, נראו משני צידי הכביש מוצבים נטושים. הטנקים עברו ביניהם, כשהם יורים בתותחיהם לתוך המיצריות. באחד המוצבים נמצא לנדרובר ועליו מכשיר קשר וי.די.סי. בהגיע הכוח למבואות אל קנטרה, בשעה 08:21, הונחתה עליו הפגזה מסוללת ארנון. הכוח ביקש – וקיבל – סיוע אווירי. בתום האש נכנס לכפר וסרק מספר בתים חשודים, אך ללא ממצאים. ב08:37 פוצצו הלבנונים את בורות הייקוש בכביש, ממערב לאל קנטרה – כך חסמו את המשך הציר לעבר ע'נדוריה. לקראת השעה 09:00 לערך, נערך הכוח כשחלקו האחד בכפר – לחסימה לעבר צומת ע'נדוריה, ויתרתו – נערך במדרונות הדרומיים, מעל גדת הסלוקי; שם נפרס בזוגות – טנק זחל"מ – לעבר קבריחא. הכוח יכול היה לראות את תולין בקו הרכס, לדרום מערב, אך היא לא הייתה בטווח יעיל של אף כלי נשק.

החבירה עם כוח "ברק": הכוח התמקם למשימתו על פי התוכנית, כאשר הפלוגה מגדוד 13 ממערב והפלוגה מגדוד 51 – מזרחה ממנה. זמן קצר לאחר התמקמות כוח "גדעון", הגיע כוח "ברק" לכפרים קבריחא ותולין. מיד גילתה החסימה אנשים בורחים במורד המדרון הצפוני של קבריחא – אל תוך ואדי סלוקי. הטנקים ירו בתותחיהם לעבר הנמלטים ואל מערות קטנות בשולי המדרון. המרגמות דגם ג' ירו גם הן כ-100 פצצות, בניסיון להצית את הצמחייה במורד. בשעות הצהריים נסוגו שני הכוחות, "ברק" ו"גדעון", לטווח ביטחון מגדות הוואדי. סוללת 155 מ"מ במנרה החלה מפגיזה, על פי דרישה, את ערוץ הוואדי. בו בזמן סוללת ארנון הלבנונית הטרידה באש את כוח "גדעון" ותותח יחיד מסוללת מנרה ירה לעברה. זוג מטוסי חיל האוויר הופנו לכיוון הסוללה, ותקפו אותה עד שנשתתקה. בשעה 16:30 קיבל כוח "גדעון" הוראה לפנות את השטח. ב-17:30 חצה את קו הפסקת האש לישראל, לאחר מילוי משימתו – כמתוכנן. כוח גדעון ספג הרוג אחד. אבדות האויב הוערכו ב10-12 נפגעים בוואדי סלוקי. טנק ותול"ר שנפגעו ולנדרובר מותקן נלקחו שלל.

כתיבת תגובה