גדוד 13 – במלחמת העצמאות

"גדוד 13 לא נשבר! גדוד 13 לא ייסוג!" 23 בדצמבר 1948, משלט 86. זר, לו היה מביט בחבורת החיילים שעמדו על הגבעה הסמוכה לוואדי בואכה כביש עזה-רפיח, היה ודאי תמה על המחזה המוזר. מסביב נורו קליעים מכל עבר, פגזים התפוצצו, ואילו חבורת החיילים, ובראשה קצין, עמדה על הגבעה הזעירה וכולם צעקו יחדיו: "גדוד 13 לא […]