חטיבת גולני בין המלחמות

חטיבת גולני בין המלחמות . רבות נכתב על פעילות חטיבת גולני במלחמות ובמבצעים אך מעט מוקדש ונכתב לפועלם של אלפי חיילי החטיבה בין המלחמות כמו התעסוקות הקשות ופעולות תגמול בשנות החמישים והשישים , מלחמת ההתשה מ 1968 עד 1973 והמערכות בגזרה הצפונית והדרומית. אנו נקדיש הפעם את המאמרים הבאים לשנות החמישים ולסיום תודה והערכה רבה […]