סמ"ר ברוך פלום שניר ז"ל

סמ"ר ברוך פלום שניר ז"ל

סמ"ר ברוך פלום שניר ז"ל   בן אסתר וגד נפל בפעילות מבצעית בכ' בחשוון תשס"א, 18/11/2000 מקום נפילה: כפר דרום באזור רצועת עזה בן 21 בנופלו חזרה לדף לזכרם חזרה לדף לזכרם – יהיה זכרו ברוך – ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]

רב"ט אהרון קצף ז"ל

רב"ט אהרון קצף ז"ל

רב"ט אהרון קצף ז"ל   בן צילה וזאב נפל בעת שירותו בכ"ה בטבת תש"ס, 2/1/2000 מקום נפילה: ישראל בן 35 בנופלו חזרה לדף לזכרם חזרה לדף לזכרם – יהיה זכרו ברוך – ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]

סמ"ר יהודה סלם ז"ל

סמ"ר יהודה סלם ז"ל

סמ"ר יהודה סלם ז"ל   בן רחל וויקטור נפל בפעילות מבצעית בג' בסיון תשנ"ח, 27/5/1998 מקום נפילה: חולה באזור לבנון בן 21 בנופלו חזרה לדף לזכרם חזרה לדף לזכרם – יהיה זכרו ברוך – ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]

סמ"ר אברהם לימואי ז"ל

סמ"ר אברהם לימואי ז"ל

סמ"ר אברהם לימואי ז"ל   בן רוחמה וציון נפל בפעילות מבצעית בג' בסיון תשנ"ח, 27/5/1998 מקום נפילה: חולה באזור לבנון בן 20 בנופלו חזרה לדף לזכרם חזרה לדף לזכרם – יהיה זכרו ברוך – ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]

סמ"ר אמיר יואלי ז"ל

סמ"ר אמיר יואלי ז"ל

סמ"ר אמיר יואלי ז"ל   בן זיוה ושלמה נפל בפעילות מבצעית בז' בתשרי תשנ"ח, 8/10/1997 מקום נפילה: תל קבעה (מוצב) באזור לבנון בן 20 בנופלו חזרה לדף לזכרם חזרה לדף לזכרם – יהיה זכרו ברוך – ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]

סמ"ר רוסלן יוספוב ז"ל

סמ"ר רוסלן יוספוב ז"ל

סמ"ר רוסלן יוספוב ז"ל   בן רעיה וחנוכה נפל בפעילות מבצעית בי"ב באלול תשנ"ז, 14/9/1997 מקום נפילה: ואדי טלוסה באזור לבנון בן 21 בנופלו חזרה לדף לזכרם חזרה לדף לזכרם – יהיה זכרו ברוך – ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]

סמל שומטו קסהון ז"ל

סמל שומטו קסהון ז"ל

סמל שומטו קסהון ז"ל   בן אטנש וברהני נפל בפעילות מבצעית בכ"ט באב תשנ"ז, 1/9/1997 מקום נפילה: ואדי סאלוקי באזור לבנון בן 21 בנופלו חזרה לדף לזכרם חזרה לדף לזכרם – יהיה זכרו ברוך – ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]

סמל ידג שמעון ז"ל

סמל ידג שמעון ז"ל

סמל ידג שמעון ז"ל   בן דגה וקסה נפל בפעילות מבצעית בכ"ה באב תשנ"ז, 28/8/1997 מקום נפילה: ואדי סאלוקי באזור לבנון בן 21 בנופלו חזרה לדף לזכרם חזרה לדף לזכרם – יהיה זכרו ברוך – ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]

סמ"ר אושרי שוורץ ז"ל

סמ"ר אושרי שוורץ ז"ל

סמ"ר אושרי שוורץ ז"ל   בן דולי ויצחק נפל בפעילות מבצעית בכ"ה באב תשנ"ז, 28/8/1997 מקום נפילה: ואדי סאלוקי באזור לבנון בן 20 בנופלו חזרה לדף לזכרם חזרה לדף לזכרם – יהיה זכרו ברוך – ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]

סמ"ר אורן זריף ז"ל

סמ"ר אורן זריף ז"ל

סמ"ר אורן זריף ז"ל   בן חנה ואורי נפל בפעילות מבצעית בכ"ה באב תשנ"ז, 28/8/1997 מקום נפילה: ואדי סאלוקי באזור לבנון בן 21 בנופלו חזרה לדף לזכרם חזרה לדף לזכרם – יהיה זכרו ברוך – ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]