רב"ט פנחס איפרגן ז"ל

רב"ט פנחס איפרגן ז"ל

       בן סולטנה ומרדכי

נפל בט"ז בתמוז תשמ"ב, 6/7/1982

נפל במלחמת שלום הגליל

 מקום ביירות באזור לבנון

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]