רב"ט לוטן יצחקי ז"ל

רב"ט לוטן יצחקי ז"ל

  בן חנה ויוסף

נפל בקרב

במלחמת שלום הגליל

בג' בתמוז תשמ"ב, 24/6/1982

מקום נפילה: חמדון באזור לבנון

בן 21 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]