רב"ט יששכר גניש ז"ל

רב"ט יששכר גניש ז"ל

  בן מתנה ויוסף

נפל בי"ט בטבת תש"נ, 16/1/1990

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: תקוע

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]