רב"ט יוסף צדוק

רב"ט יוסף צדוק

ב-6 באוקטובר 1973 השתתף רב"ט יוסף צדוק בכוח שהגיע כתגבורת למוצב ברמת הגולן. עם פרוץ המלחמה ניסו כוחות אויב משוריינים לפרוץ לשטח ישראל דרך המוצב. רב"ט יוסף צדוק נטל ביוזמתו בזוקה ופתח באש לעבר טנקי האויב. ב-7 באוקטובר 1973 השמיד יוסף צדוק על ידי בזוקה טנק סורי, אשר תקף את המוצב. ב-9 באוקטובר 1973 ניסו חמישה טנקים סוריים לאגף את המוצב ולנוע לעבר שטחנו. רב"ט יוסף צדוק הפעיל את הבזוקה, כשהוא חשוף לאש האויב, והשמיד ארבעה טנקים. בהמשך הלחימה נפצע. במעשיו אלה גילה רב"ט יוסף צדוק תושייה, אומץ לב, קור רוח ודבקות במשימה למופת. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת באפריל 1976, מידי רב אלוף מרדכי גור, ראש המטה הכללי.