רב"ט יוחנן-מנחם ישמח ז"ל

רב"ט יוחנן-מנחם ישמח ז"ל

  בן פנינה ומשה

נפל בעת מילוי תפקידו

בט' בניסן תש"נ, 4/4/1990

מקום נפילה: ישראל

בן 23 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]