רב"ט יובל בן דוד ז"ל

רב"ט יובל בן דוד ז"ל

  בן יהודית ושמואל

נפל בכ"א בכסלו תש"ט, 23/12/1948

נפל במלחמת העצמאות

מקום נפילה:משלט 86 (סמוך לכפר דרום)

בן 27 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]