רב"ט חיים נפש ז"ל

רב"ט חיים נפש ז"ל

  בן פנינה ודויד

נפל בעת מילוי תפקידו

בי"ד באלול תשכ"א, 26/8/1961

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]