רב"ט דן דני צאלח ז"ל

רב"ט דן דני צאלח ז"ל

  בן גניה ושלמה

נפל בעת מילוי תפקידו

בג' באדר ב' תשכ"ז, 15/3/1967

במלחמת ששת הימים

מקום נפילה: ישראל

בן 20 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]