רב"ט אלעזר מצא ז"ל

רב"ט אלעזר מצא ז"ל

  בן אסתר ויצחק

נפל בקרב

בכ"ו בכסלו תש"ט, 28/12/1948

במלחמת העצמאות

מקום נפילה: נגב באזור השפלה הדרומית והנגב

בן 24 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]