רב"ט אליהו בן יקר ז"ל

רב"ט אליהו בן יקר ז"ל

  בן נוילה ויעקב

נפל בז' בסיון תשכ"ז, 15/6/1967

נפל במלחמת ששת הימים

מקום נפילה:מוצבי המכס העליון באזור רמת הגולן

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]