רב"ט אברהם חיים פרומר ז"ל

רב"ט אברהם חיים פרומר ז"ל

  בן הודית ונחמן

נפל בעת מילוי תפקידו

בכ"ב באייר תשי"ח, 11/5/1958

מקום נפילה: ישראל

בן 20 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]