סרן שמעון יזרסקי יזהר ז"ל

סרן שמעון יזרסקי יזהר ז"ל

  בן מרים וחנוך הכהן

נפל בעת מילוי תפקידו

בכ"ז בתשרי תשל"ב, 16/10/1971

מקום נפילה: רמת הגולן 

בן 22 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]