סרן גבריאל גור-אריה ז"ל

סרן גבריאל גור-אריה ז"ל

ב-22 באוקטובר 1973 השתתף סרן גבריאל גור-אריה ז"ל בקרב השני על החרמון. הוא נשלח בראש צוות לכבוש מספר עמדות סוריות. הצוות נפגע מרימונים, והוא עצמו נפגע מרסיס. למרות שנפצע, אירגן מחדש את קבוצת החיילים והם הסתערו שנית על העמדות. בעת ההסתערות נפגע מאש האויב ונהרג. במעשה זה גילה סרן גבריאל גור-אריה ז"ל קור רוח וכושר מנהיגות. על מעשה זה הוענק לו צל"ש הרמטכ"ל בספטמבר 1975 מידי רב אלוף מרדכי גור, ראש המטה הכללי.