סרן אפרים אפי שניאור ז"ל

סרן אפרים אפי שניאור ז"ל

  בן נעמי ויהושע

נפל בקרב

במלחמת יום הכיפורים

בי"ב בתשרי תשל"ד, 8/10/1973

מקום נפילה:מוצב החרמון באזור רמת הגולן

בן 22 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]