סרן אילן היימליך ז"ל

סרן אילן היימליך ז"ל

  בן מרים ודן

נפל בכ"א בסיון תשמ"ב, 12/6/1982

במלחמת שלום הגליל

מקום נפילה: כפר סיל באזור לבנון

בן 27 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]