סרן אביחי שגיא, מפקד פלוגה

סרן אביחי שגיא, מפקד פלוגה

ב-19 ביולי 2014 החל גדוד "גדעון" מחטיבת גולני בהתקפה בשל ריבוי הנפגעים, ותשומת הלב שהופנתה אליהם, עלה חשש שהתקדמות הגדוד תתעכב. סרן אביחי שגיא נטל על עצמו האחריות להמשך התקדמות הגדוד, המשיך לפקד על פלוגתו והוביל פלוגה נוספת מהגדוד ופלוגת טנקים. עקב קשיים שהתגלו בנתיב ההתקדמות המתוכנן, נאלץ סרן אביחי שגיא להורות על שינוי הנתיב, בשעת לילה בשטח בנוי ולא מוכר ואל מול אויב שארב בכל פינה. למרות זאת, הצליח להוביל את הכוח להתקפה על מתחם האויב ולפגוע במחבלים רבים. פעולתו של סרן אביחי אפשרה לחיילי הגדוד והחטיבה לעמוד במשימתם.