סמ"ר שרלי שלום שריקי ז"ל

סמ"ר שרלי שלום שריקי ז"ל

  בן פאני ויהודה

נפל בעת מילוי תפקידו

בח' בשבט תשל"ח, 16/1/1978

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]