סמ"ר יריב אמיתי ז"ל

סמ"ר יריב אמיתי ז"ל

       בן גאולה ושמעון

נפל בכ"ה בחשוון תשס"ח, 6/11/2007

נפל בפעילות מבצעית

בן 21 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]