סמ"ר יעקב אסל ז"ל

סמ"ר יעקב אסל ז"ל

       בן גיזל והנרי

נפל בח' בתשרי תשמ"ט, 18/9/1988

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: שכם

בן 21 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]