סמ"ר יוסף יוסי בר מאיר ז"ל

סמ"ר יוסף יוסי בר מאיר ז"ל

  בן חיה ויצחק

נפל בכ' בניסן תשל"ט, 16/4/1979

נפל בפעילות מבצעית

מקום נפילה: זרעית באזור הגליל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]