סמ"ר יהודה אודי באסל ז"ל

סמ"ר יהודה אודי באסל ז"ל

       בן גיזל והנרי

נפל בי' בתמוז תשס"ו, 6/7/2006

נפל בקרב

מקום נפילה: עזה

בן 21 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]