סמ"ר אמיר יואלי ז"ל

סמ"ר אמיר יואלי ז"ל

  בן זיוה ושלמה

נפל בפעילות מבצעית

בז' בתשרי תשנ"ח, 8/10/1997

מקום נפילה: תל קבעה (מוצב) באזור לבנון

בן 20 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]