סמ"ר אופיר בסול אשר ז"ל

סמ"ר אופיר בסול אשר ז"ל

  בן דינה ועזרא

נפל בי"ב באלול תשנ"ז, 14/9/1997

נפל בפעילות מבצעית

מקום נפילה: ואדי טלוסה באזור לבנון

בן 21 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]