סמ"ר אברהם לימואי ז"ל

סמ"ר אברהם לימואי ז"ל

  בן רוחמה וציון

נפל בפעילות מבצעית

בג' בסיון תשנ"ח, 27/5/1998

מקום נפילה: חולה באזור לבנון

בן 20 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]