סמל שלום יצחק ז"ל

סמל שלום יצחק ז"ל

עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים שירת סמל יצחק שלום ז"ל בתפקיד לוחם במוצב החרמון. עם תחילת ההפגזה הסורית על המוצב, עלה עם עוד מספר לוחמים לגג המוצב, והשיב באש לעבר מקורות הירי של הסורים. הוא שב לתוך המוצב ואירגן את האנשים שהיו עמו לחסימת פתחי הכניסה, בשל נסיון הסורים לחדור למוצב. למחרת אירגן את האנשים שהיו עמו לנסות לפרוץ מהמוצב החוצה ולהילחם בסורים שהיו במוצב. תוך כדי נסיון הפריצה מתוך המוצב, עלה סמל יצחק שלום על גג המוצב, הטיל 2 רימונים לעבר הסורים וניסה להפעיל את נשקו האישי, ותוך כדי כך נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סמל יצחק שלום ז"ל אומץ לב, קור רוח ואחוות לוחמים למופת. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת בספטמבר 1975, מידי רב אלוף מרדכי גור, ראש המטה הכללי.