סמל נדב ישראלי ז"ל

סמל נדב ישראלי ז"ל

  בן ציפורה ואילן

נפל בקרב

בי"ב בחשוון תשנ"ב, 20/10/1991

מקום נפילה: מארג' עיון באזור לבנון

בן 20 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]