סמל מיכאל שמואל ז"ל

סמל מיכאל שמואל ז"ל

  בן רות ופרג'ה

נפל בעת מילוי תפקידו

בכ"ח בשבט תשי"א, 4/2/1951

מקום נפילה: ישראל

בן 27 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]