סמל מאיר אלוני אלשטיין ז"ל

סמל מאיר אלוני אלשטיין ז"ל

       בן חוה ואלחנן

נפל בכ' בכסלו תש"ט, 22/12/1948

נפל במלחמת העצמאות

 מקום נגב

בן 26 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]