סמל חיים חנוך ז"ל

סמל חיים חנוך ז"ל

  בן ישראלה ומיכאל

נפל בפעילות מבצעית

בי"ב בחשוון תשנ"ב, 20/10/1991

מקום נפילה: מארג' עיון באזור לבנון

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]