סמל זאב בוזגלו ז"ל

סמל זאב בוזגלו ז"ל

      בן דינה וחיים

נפל בט' בניסן תשנ"ז, 15/4/1997

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]