סמל דוד אלגרבלי ז"ל

סמל דוד אלגרבלי ז"ל

       בן שמחה ושמעון

נפל בי"ד באייר תשכ"ט, 2/5/1969

נפל בקרב

 מקום ישראל

בן 22 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]