סמל גד רואש ז"ל

סמל גד רואש ז"ל

  בן פאני וגבריאל

נפל בקרב

במלחמת שלום הגליל

בט"ז בתמוז תשמ"ב, 6/7/1982

מקום נפילה: ביירות באזור לבנון

בן 21 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]