סמל בנימין אזוף ז"ל

סמל בנימין אזוף ז"ל

       בן חוה וצבי

נפל בכ"א בכסלו תש"ט, 23/12/1948

במלחמת יום העצמאות
מקום נפילה: נגב 

בן 24 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]