סמל אמיר יפה ז"ל

סמל אמיר יפה ז"ל

  בן אסתר ואברהם

נפל בעת מילוי תפקידו

בט"ז בסיון תשנ"א, 29/5/1991

מקום נפילה: רמת הגולן

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]