סגן שמואל קלוגר ז"ל

סגן שמואל קלוגר ז"ל

  בן פולה ויעקב

נפל בקרב

בי"ד באייר תשכ"ט, 2/5/1969

מקום נפילה: אל חמה באזור רמת הגולן

בן 21 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]