סגן יהודה בונפיל ז"ל

סגן יהודה בונפיל ז"ל

  בן לונה ויעקב

נפל בי"ב בתשרי תשל"ח, 24/9/1977

נפל בפעילות מבצעית

מקום נפילה: הר דב באזור לבנון

בן 20 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]