סגן יגאל ברוך ז"ל

סגן יגאל ברוך ז"ל

  בן ברטה ואברהם

נפל בג' באלול תשל"ח, 5/9/1978

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: ישראל

בן 20 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]